L'associació FADA ha canviat de nom: Fundació Vicki Bernadet pren el relleu de totes les seves activitats.
Ens podeu trobar a
www.fbernadet.org
 
La asociación FADA ha cambiado de nombre: Fundación Vicki Bernadet toma el relevo de todas sus actividades.
Nos podéis encontrar en
www.fbernadet.org